FANVIDEO. FEM/SLASH

China | Китай

ATTENTION & DESPACITO. Yuan Zong & Xia Yao.Advance Bravely

In The End. Yun Lan & Shen Wei. Guardian

Bloody story 血腥愛情故事 + Тень на Стене. Shadow on the wall.Ye Zun & Shen Wei. Guardian 

I kissed a girl and I liked it. Lu Li Zhang х Peng Peng х Qi Sheng. Go princess Go!

Fox love | Лисья любовь. Green Hill Fox Legend 

Чужая. Another. Ka Suo x Lan Shang x Kong Shi. Ice Fantasy.

It’s Not Over. Ka Suo & Kong Shi. Ice Fantasy.

The Ice under the Sun. Лед под Солнцем. Ying Kong Shi x Li Tian Jin { Ma Tian Yu}. Ice Fantasy

Королевна. Princess. Feng Shuo/ Ka Suo & Ying Kong Shi. Ice Fantasy.

Don’t Deserve You. Lin Shu & Jingyan. Nirvana in Fire

Ведьма и осел. The witch and the donkey. Feng Ren & Feng Tian Yi.Novoland: The Castle in the Sky

Скажи. Tell me. Liu Xiyin & Ye Zhao & Zhao Yujin. Oh My General

Eternity. Вечность. Xiao Wei & Princess Jing & Huo Xin. Painted Skin II: The Resurrection

300m away from you. 300 метров от тебя. Li Rui x Feng Jing x Mu Zi Che.Revive.

Mimi only mimi. Feng Jing & Mu Zi Che & Liu Yi. Revive.

Слёзы. Tears… Feng Jing x Mu Zi Che x Liu Yi. Revive.

Чужие ладони. Another’s hands. Feng Jing & Mu Zi Che & Lin Xuan. Revive.

Chasing the light. Sima Yi & Liu Xie. Secret of the Three Kingdoms

I want it, I got it. Bai Yu Xi & Zhan Yao.S.C.I. Mystery

Feeling you, loving you. Чувствую тебя, люблю тебя. Lee & Neil &Yuan. Tiny Times 1.0

I Choose to Like You. Emperor Kang Xi x Na Lan Rang Ruo. The Chronicles of Life

A guilt song + Snow on Changbai Mountain. Kylin &Wu Xie.The Last Tomb.

Animal. Xue Yang & Xiao Xingchen & Song Zichen. The Untamed

Carnival of rust. Lan Xichen & Jin Guangyao & Nie Mingjue | Nie Huaisang.The Untamed

Небо в твоих глазах | The Sky in Your Eyes. Lan Wangji & Wei Wuxian.The Untamed

Чё те надо? What do you need? Wei Wuxian & Lan Wangji. The Untamed

Desert flower. Цветок пустыни. Leader of the Oasis & Nomad from the Desert

Korea | Корея

Undo my pain. Sun Woo & Ji Dwi. Hwarang

Ой, не отдай меня мать! Oh, Mom, do not make me get married! Ji Dwi & Sun Woo. Hwarang.

Crazy In Love. Son Oh Gong & Woo Ma Wang. Hwayugi

Забудешь | Forget. Tae Ik & Kang Hwi. Full House 2

Dance With The Devil. Lee Yoong (King Yeonsangun) & Lee Yeok (Prince Jinseon). Queen For Seven Days

Stitches + Stalker. Shi Woo & Chi Ang. Moorim School

Just like animals. Как животные. Mong Ryong & Shi Hyun. Prince of Prince

Огонек. Little light. Guk Doo & Min Hyuk. Strong Woman Do Bong Soon.

Ты полюби меня пьяную. You’ll love me drunk. Guk Doo & Min Hyuk. Strong Woman Do Bong Soon.

Shape of You. Sung Gijae & Park Gyutae. The Boy Next Door

Collab

Это не женщина. This is not a woman. Mix. Gender Switch

Other

Jee Le Zara. Abhimanyu & Rohan Nanda. Student of the Year  (India)

Лента в волосах. A Ribbon in the Hair. Lan Wangji & Wei WuXian. Grandmaster of Demonic Cultivation | Mo Dao Zu Shi  (Аnime)